ПЕРУНИКА-КО ООД

„ПЕРУНИКА-КО” ООД е правоприемник на ЕТ „ПЕРУНИКА-Румяна Колева” и е специализирана в продажбите и дистрибуцията на технически консумативи за промишлеността. Фирмата работи в тази област повече от 10 години. На базата на дългогодишния си опит и добри познания за материалите, ние консултираме и доставяме на нашите клиенти богата гама от топлоизолационни, електроизолационни и уплътнителни материали и уреди за индустриален контрол. Фирмата е официален дистрибутор на „АВКО” АД гр. Русе от 1995 година.

Продукти- Индустриални уплътнения и изолации
Основният дял от продуктите, които предлагаме намират приложение при уплътняване на салниците на вентили, помпи, уплътняване на фланцеви съединения, топлоизолация на паропроводи, котли, пещи, арматура.
Тези изделия намират приложение в енергетиката, корабостроенето, химическата, нефтопреработвателната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и др. промишлености.
Освен тези изделия, фирмата предлага и гъвкави съединения и маркучи за хидравлични, пневматични и др. системи и уреди за контрол.